05/11/2021 15:41

Hyundai Ioniq 7 sạc pin từ 10% đến 80% trong khoảng 35 phút với bộ sạc công cộng 100 kW, trong khi với bộ sạc 350kW sẽ chỉ mất chưa đến 20 phút. Mẫu ô tô điện chạy tối đa 480km.