11/06/2021 18:46

Giá điện thoại Vsmart đang được nhiều hệ thống bán lẻ xả kho, với giá bán thấp nhất từ trước đến nay, nhiều mẫu pin "trâu" chưa đến 3 triệu đồng. Cũng từ hôm nay, iMac ghi nhận lượng bán kỷ lục.