24/11/2014 04:08

Những chiếc iPad mạ vàng tại Việt Nam đã bắt đầu được thế giới để ý tới nhờ mức giá cao hơn bản gốc tới 10 – 14 triệu đồng.

13/04/2012 16:34

Sản phẩm của công ty Gold & Co được sản xuất với số lượng hạn chế khoảng 250 chiếc một năm và được bán đấu giá để làm từ thiện.