31/03/2023 10:49

Trẻ sở hữu chỉ số IQ càng cao thì khả năng trở thành nhân tài hữu ích trong tương lai càng lớn. Muốn con phát triển cả IQ và EQ cha mẹ nên thường xuyên cho con đến những nơi này.