08/06/2017 15:12

Với kế hoạch "chiếm đoạt" tháng Ramadan và "xuất hiện vẻ vang", nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giết hơn 100 người trong 12 ngày hoành hành khắp toàn cầu.