04/04/2018 13:44

Dù đã có lực lượng chữa cháy từ TP.Đông Hưng (Trung Quốc) sang tham gia hỗ trợ nhưng đến 10h sáng nay, các vị trí cháy trong KCN Hải Yên vẫn chưa thể dập được lửa.