02/12/2013 14:48

Dư luận nước Đức quan ngại về những diễn đàn, website dành cho những người “muốn bị giết chết và bị ăn thịt” và những kẻ ăn thịt người.