08/12/2022 17:36

Những người sống chân thành đôi khi thẳng thắn và chịu thiệt thòi. Những kẻ giả tạo lại tìm mọi cách lấy lợi về mình.