03/10/2021 11:17

Người thành công thì luôn vui vẻ cả trong sự thất bại và dẫm lên nó để bước đến sự thành công. Người kém cỏi luôn dừng lại ngay ở sự thất bại đầu tiên.

22/05/2020 11:27

Tâm mang nhiều ác niệm, sẽ chẳng thể hạnh phúc. Biết buông bỏ được tham sân si, cõi lòng sẽ trở nên tĩnh tại, thanh thản, được giải thoát khỏi muộn phiền.

14/08/2019 11:53

Người thành công họ luôn biết cách biến nỗi sợ thành động lực, kẻ thất bại gặp khó khăn chỉ biết than trời, đổ lỗi số phận.

10/02/2018 09:41

Đã bao lần bạn cố gắng làm điều gì đó và từ bỏ ngay vì nó quá khó? Và đã bao nhiêu lần công việc của bạn cứ dậm chân tại chỗ vì bạn không muốn hoàn thành nó ngay lập tức?

27/09/2016 10:20

Người thành công luôn thể hiện ra trong cả suy nghĩ và hành động.