05/04/2018 10:35

Chiếc xe ô tô phóng với tốc độ cao đã kéo lê người đàn ông đi khoảng 2km sau khi người này va chạm với 1 chiếc xe khác.