04/01/2018 16:19

Ông Hoàng Khải (Khải Silk) đã thôi chức vụ người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Khải Đức dù vẫn nắm 99% vốn, tương đương 46,135 tỷ đồng vốn góp tại đây.

14/12/2017 15:12

Luật sư Trương Quốc Hòe cho rằng để có thể xử lý hình sự tội buôn bán hàng giả của Công ty Khải Đức, cơ quan cảnh sát điều tra cần phải làm rõ hành vi của từng cá nhân.