24/12/2014 13:33

Bất chấp thời tiết lạnh như cắt da cắt thịt nhưng Khánh My vẫn cười tươi rạng rỡ đùa nghịch dưới tuyết.