28/02/2012 14:24

Nhiều học viên tìm đến lớp của thầy giáo Võ Trọng Phúc, cô bé Vũ Đình Tri Giao nói tiếng Anh tốt hơn tiếng Việt là hai trong số những bí mật thú vị về những giọng ca đầy tiềm năng của Vietnam's Got Talent.