13/02/2017 21:25

Cho đến chiều tối ngọn lửa mới được không chế hoàn toàn, vụ cháy khiến 2 nạn nhân bị thương chưa ước tính được thiệt hại về tài sản.