15/04/2020 07:57

Nhiều người làm việc trong lĩnh vực tang lễ tại Thái Bình cho biết Đường “Nhuệ” bảo kê, chỉ định nơi hỏa táng và thu 500.000 đồng/1 trường hợp.