20/05/2020 17:12

Phùng Văn Chính cùng đồng bọn đã hoạt động cho vay với lãi suất “cắt cổ” từ 108% đến 360%/năm.