07/08/2019 11:36

Kiểu người này rất dễ bị đào thải trong xã hội đang phát triển chóng mặt.