03/11/2014 04:08

Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Quảng Trường (TP. Ninh Bình) cho rằng khách hàng trả vài trăm nghìn tiền lẻ khiến nhân viên "vất vả khi đếm".

31/10/2014 09:23

Khách hàng 'tố' Cửa hàng xăng dầu Quảng Trường (phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình) không nhận tiền lẻ của khách khi mua bán.