25/03/2014 16:23

Khi đang tắm bất ngờ gặp đợt sóng to, các thanh niên này bị nước cuốn ra xa, chỉ có hai người kịp bơi vào bờ. Ba người còn lại bị sóng cuốn ra xa.