01/07/2021 15:03

Bịa chuyện bố bị bệnh nặng cần phải mua thuốc gấp, nam thanh niên ở Quảng Ngãi được cho qua chốt kiểm dịch nhưng lại đi mua ma túy vào khu vực phong tỏa để sử dụng.