01/11/2017 11:37

Các nhân chứng mô tả khi tiếng súng vang lên, mọi người tranh nhau tìm chỗ nấp, đường phố ngập xác người và những chiếc xe dập nát sau khi nghi phạm bị cảnh sát bắn hạ.