22/09/2021 17:55

Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 TP HCM vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá kiểm soát dịch COVID-19 tại UBND huyện Nhà Bè.