14/07/2020 08:43

Muốn đoán biết một gia đình có cuộc sống như thế nào, nghèo khó hay giàu sang, yên bình hay sóng gió, hãy nhìn vào người đàn ông trụ cột của gia đình đó.

18/09/2019 11:34

Đàn bà khôn ngoan nên tránh càng xa càng tốt 4 loại đàn ông này, nếu ngoan cố lấy bằng được thì hôn nhân chỉ toàn nước mắt. Kết thúc chỉ su vài năm kết hôn.

18/09/2019 11:34

Phụ thích ổn định, muốn lấy người đàn ông giàu có thành đạt thì không có gì sai cả. Nhưng tuyệt đối nên tránh xa 4 loại đàn ông này kẻo có ngày rước họa vào thân.

22/06/2018 07:43

Nếu yêu và lấy phải những người đàn ông này, bạn hãy xác định cuộc sống hôn nhân không có ngày vui.

10/11/2017 21:17

Nếu cưới phải kiểu đàn ông này làm chồng đàn bà sẽ chịu khổ cả đời, bởi dù dùng mọi cách cũng không thể thay đổi bản chất con người họ.