05/05/2022 23:27

Cuộc sống quá ngắn ngủi, chúng ta không nhất thiết phải mời tất cả mọi người vào cuộc sống của mình, rồi chịu đau khổ. “Quay mặt” không phải là dùng bạo lực để trấn áp mà là tuyên bố đoạn tuyệt quan hện không xứng đáng để trân trọng nữa.

27/01/2022 10:14

Ở thời đại văn minh khi vật chất chiếm thế chủ đạo thì người người quay cuồng vì danh lợi, tiền tài, cốt thỏa mãn chữ ''dục'' thì xuất hiện càng nhiều chữ ''giả''.

22/08/2020 08:40

Cổ nhân có câu: "Không có tâm hại người cũng phải có tâm phòng người". Sống trên đời dù không nghĩ xấu về ai cả, nhưng khi chọn bạn mà chơi thì cũng cần tránh kết giao quá sâu với một vài kiểu người để không sinh họa hại thân.

24/10/2019 09:48

Con người sống trên đời, đừng nhẹ dạ cả tin. Đặc biệt những lúc khó khăn, phải tỉnh táo trước lòng dạ thế gian hơn bao giờ hết. Dưới đây là 5 kiểu người tuyệt đối không cầu cạnh khi hết tiền, cần nhớ kỹ.

14/09/2019 22:36

Lòng người vốn ấm lạnh, sống ở đời sao tránh khỏi miệng lưỡi độc địa, nhất là không ăn được thì đạp đổ. Với 3 loại người sau, hãy tỉnh táo tránh xa kẻo rước họa vào thân.

13/03/2019 17:24

Khi có tiền hay khi khốn khó cũng có 5 người cần lưu ý.

17/08/2017 17:24

Kết giao với những kiểu người này, dù có đối đãi tử tế với họ, bạn cũng vẫn chỉ là một miếng mồi ngon để họ lợi dụng mà thôi.