09/06/2021 16:38

Người thích khoe khoang sự thông minh của mình thường là những người thấp kém. Hay dùng ngôn từ hoa mỹ nhưng lại là một người kém phúc phận.

12/04/2021 10:11

Cuộc đời này trước hết phải tu cái miệng, dù mọi chuyện có xấu thế nào cũng phải biết tu cái miệng để phúc lành kéo đến.

18/09/2020 15:06

Người càng thông minh, càng tránh xa những "kẻ nhàn rỗi" để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực.

07/05/2020 10:33

Sông tuy sâu nhưng còn nhìn thấy đáy, lòng người tuy nông nhưng lại khó lường. Do đó, kết giao bạn bè càng cần cẩn trọng dù bạn đang ở độ tuổi trẻ người non dại hay luống tuổi lõi đời.