02/10/2016 13:54

Cũng giống số đông, để trở thành cái tên nổi tiếng như bây giờ, Nam Thư đã trải qua một thời gian dài không được ai biết đến.