01/08/2023 15:50

Lần nào mua về xào cũng cắt phăng lá đi mà mọi người không biết mình đã bỏ qua một kho dinh dưỡng quý như nhân sâm đắt tiền.