22/01/2024 21:21

Lã Quốc Trưởng chuyên tổ chức các hội thảo, đứng ra thuyết trình để kêu gọi đầu tư nhưng thực chất là lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng