17/01/2015 11:04

Hằng năm cứ đến ngày sinh nhật của mình, cô gái 16 tuổi Ashlynn Marracino lại viết những dòng tâm sự vào một trái bóng bay và “gửi lên thiên đàng cho cha”.

20/12/2014 11:24

Với mỗi lá thư của các phạm nhân trong tù là 1 cuộc đời với nhiều nước mắt và sự hối hận. Với họ giờ đây, sau những ngày trả giá cho lỗi lầm, ai cũng mong ngày trở về.