17/01/2015 11:04

Hằng năm cứ đến ngày sinh nhật của mình, cô gái 16 tuổi Ashlynn Marracino lại viết những dòng tâm sự vào một trái bóng bay và “gửi lên thiên đàng cho cha”.