25/12/2014 15:32

Từ ngày 1/1/2015, khu du lịch Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng sẽ được mở cửa tất cả các ngày trong tuần.

04/11/2014 10:11

Xây dựng từ năm 2007 có tổng giá trị đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến nổi tiếng với các công trình giữ kỷ lục Việt Nam.