08/06/2017 08:12

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng giao thông vận tải II Đà Nẵng, làm việc ở mức lương 9 triệu đồng mỗi tháng, nhưng Lê Văn Công (quê Quảng Trị) quyết định về quê nuôi cá vược.