27/06/2017 08:18

Lái xe của công ty Thành Bưởi đã có hành vi gian dối về tuổi để được cấp GPLX.