21/09/2018 12:53

Đừng để 40-50 tuổi, thậm chí là cuối đời mới thắc mắc tại sao hồi xưa không cố gắng để làm giàu. Trong khi đó, bạn hoàn toàn có thể trở thành người giàu từ khi còn trẻ.