23/08/2017 14:01

Cách vị thiền sư đối mặt với tên trộm thật đáng để mỗi chúng ta suy ngẫm.