10/11/2020 10:00

Land Rover Defender 110 X có một số khác biệt ở ngoại thất, trang bị và khối động cơ I6 3.0L.