26/11/2014 14:35

Cảnh sát Hong Kong bắt đầu ra tay dẹp biểu tình và bắt 2 lãnh đạo phong trào sinh viên.