05/03/2015 10:22

Trở thành một thủ lĩnh thành công không phải là chuyện dễ dàng bởi có rất nhiều cái tôi cá nhân trong một nhóm làm việc. Tuy vậy, nếu biết cách bạn vẫn có thể trở thành một thủ lĩnh thành công.