10/04/2019 17:19

Mỗi người mang thai hộ, sau khi sinh con xong được hưởng từ 300 triệu đến 340 triệu đồng.