26/07/2019 22:54

1 sinh viên và 2 học sinh ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) chèo xuồng ra hồ đập Đạ Bo câu cá. Chẳng may xuồng bị lật khiến cả 3 người bị đuối nước.