19/09/2021 22:15

Mặc dù đang trong thời gian cách ly tại nhà nhưng Nguyễn Đình Hướng vẫn cố tình đi chợ, đi viện. Anh này là nguồn lây SARS-CoV-2 cho 8 người khác.