10/06/2021 09:41

Trong lúc ngồi "chầu rìa" xem đánh bài, Phạm Tuấn Anh thấy Linh văng tục nên nghĩ rằng thanh niên này chửi mình. Sau đó, Tuấn Anh về nhà lấy dao bầu đâm Linh tử vong.