16/03/2012 09:12

Tự nguyện "yêu" hết mình khi chưa đủ tuổi nhưng họ đâu có biết đó chính là ngọn nguồn của bi kịch.