27/09/2013 10:16

Nối gót cô chị, cô em Phương Trang cũng không kém cạnh về độ ăn chơi, táo bạo mặc dù mới 17 tuổi. Khuôn mặt Phương Trang cũng đang dính nghi án đụng dao kéo.