29/05/2023 14:49

Lễ Phật Đản là sự kiện quan trọng của đạo Phật, diễn ra vào Rằm tháng 4 hàng năm nhằm kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Đại Lễ Phật Đản năm nay diễn ra vào tháng 6 tới đây.