24/11/2018 16:55

Trên đường đi làm, thấy 2 cha con chở nhau trên xe máy rơi xuống cầu, ông Lê Đình Quốc, huyện Hương Sơn đã dũng cảm cùng với người dân lao xuống cứu người.