25/09/2014 05:00

Thiếu kinh nghiệm là một trong những trở ngại lớn nhất đối với sinh viên khi đi xin việc. Trở ngại này có thể dễ dàng khắc phục nếu họ khéo léo áp dụng các "chiêu".