15/03/2019 14:07

Lượng đất lớn từ trên núi ở Bắc Kạn sạt xuống vùi lấp hai cháu bé đang ngủ trong nhà lúc đêm.