07/06/2014 14:12

Phát hiện nhiều loài sinh vật quý hiếm, kỳ lạ tại Việt Nam như loài dơi Grifin mũi lá, loài ếch bay Helen...