06/01/2020 14:34

Từng dự đoán gần như chính xác những sự kiện thế giới như vụ khủng bố 11/9, Brexit hay khủng hoảng kinh tế, nhà tiên tri mù Vanga lại tiếp tục khiến thế giới lo sợ.